maanantai 24. kesäkuuta 2024

Toiminnallisia matematiikan viskaritehtäviä

Matematiikkaa ei ole vain matikkatuokioissa. Laitetaan matikkalasit päähän ja huomataan, että matematiikkaa on kaikkialla. 

Arjen tilanteet, kuten siirtymät ja odottelut, tarjoavat hedelmällisen mahdollisuuden harjoitella toiminnallisesti matemaattisia taitoja. 

"Sinä, joka olet jonon ensimmäinen, mene pesemään kädet. Seuraavaksi on vuorossa lapsi, joka seisoo jonossa kolmantena. Nyt käsienpesulle lähtee lapsi, joka on Annan ja Eetun välissä. Sitten menee lapsi, joka on Ellin edessä." 

Tylsästä odottelusta tulee mielenkiintoista, kun kuunnellaan, kuka saa mennä seuraavaksi pesemään käsiä. Samalla opitaan tärkeitä käsitteitä (järjestyslukuja, sijaintikäsitteitä).  

Kun aikuiset puhuvat rikasta kieltä ja käyttävät monipuolisesti esimerkiksi sijaintikäsitteitä (edessä, takana, vieressä, alla, päällä, välissä...), lapset oppivat käsitteitä huomaamatta. Arkisissa tilanteissa saadaan hyvää harjoitusta esimerkiksi vertailuun: tämä torni on korkein ja tuo matalin, sinulla on kaksi lihapulla enemmän kuin minulla. 

Yksinkertaisilla välineillä tai ilman välineitä voidaan lisätä matematiikan harjoittelua arkeen, hyvänä esimerkkinä matikkakävelyt ja lukumääräsyötti. 

Tästä postauksesta löydät myös pelivinkkejä sekä ideoita visuaalisen hahmottamisen ja kynätaitojen opetteluun – monien matikkaharjoitusten lisäksi. Matikkakävely Matikkakävelyitä voidaan tehdä lähiympäristöön, mutta mistä tahansa kävellen taitetusta matkasta tai matkan osasta voi tulla matikkakävely. Matikkakävelyllä kiinnitetään huomiota matemaattisiin ilmiöihin. Voidaan tutustua uusiin asioihin tai kerrata jo opittua. 


Lukumääräsyötti 


Lapsen on tärkeää saada paljon kokemuksia lukumääristä. Hyvä lukumäärien hahmotus on perusta monille matemaattisille taidoille. Elämä on täynnä lukumääriä, ja jos lapsi ei oma-aloitteisesti kiinnitä huomiota lukumääriin, aikuinen voi auttaa häntä huomaamaan lukumääriä arjessa.

Lukumääräsyötti houkuttelee lasta kiinnittämään huomiota lukumääriin ympäristössään. Yksinkertaisuudessaan ideana on laittaa keskenään samanlaisia esineitä tai kuvia toimintatilaan ja siirrellä niitä, kun lapset eivät huomaa. Lukumääräsyötti ei vie aikaa juurikaan muulta toiminnalta, mutta lapsi saa sen parissa paljon harjoitusta lukumäärien lisäksi lukujen hajotelmiin ja muutoksen havainnontiin. 


Lautapelit 


Afrikan tähti ja Kimble sekä muut lautapelit ovat viskaritehtäviä parhaimmillaan. Niissä harjoitellaan monia esimatemaattisia taitoja, jotka luovat pohjan myöhemmälle matematiikan opiskelulle koulussa. Lisäksi opitaan sosiaalisia taitoja ja häviämisen sietämistä. 

Lautapelit, joissa käytetään noppaa, harjaannuttavat subitisaatiota eli pienten lukumäärien hahmottamista laskematta.  

Peleissä, joissa liikutaan pelilaudalla, saadaan harjoitusta mm. puheen ja liikkumisen yhtäaikaisuuteen. Eli kun liikutaan kolme askelta pelilaudalla, otetaan yksi askel aina, kun sanotaan yksi lukusana (yksi yhteen -vastaavuus). Myöhemmin jokaista askelta ei tarvitse laskea erikseen, vaan lapsi hyppää kahden ruudun yli kolmanteen, kun noppa on näyttänyt kolmea. 

Pelatessaan pelejä lapset eivät koe opiskelevansa. He kuitenkin saavat peleissä paljon toistoja, joita oppiminen vaatii.


Visuaalinen hahmottaminen Visuaalista hahmottamista eli sitä, miten ymmärrämme ympärillä olevan maailman, voidaan ja on hyväkin harjoitella. Vaikka lapsella ei olisi hahmotuspulmia, visuaalista hahmottamista vahvistavat harjoitukset tekevät hyvää silti.


Tulosta materiaalia visuaalisen hahmottamisen harjoitteluun: 


Monissa peleissä saadaan hyvää treeniä visuaaliseen hahmottamiseen, esim. 

 • Villikissa (kuvassa alla) 
 • SmartGames-pelit, kuten Logiikkalinna (eli Castle Logix), Camelot Jr, Three Little Piggies, Bunny Boo (SmartGamesin pelejä on valtavasti ja monet niistä sopivat viskari-ikäisille) 
  • Näitä pelejä pelataan yksin. Ohjekirjasta katsotaan haaste ja toteutetaan se. Sivua kääntämällä näkyy oikea vastaus. Haasteet vaikeutuvat vähitellen. Koukuttavia positiivisessa mielessä!
 • Ubongo Junior 
 • Blokus 
 • Candy (Karamelli) 
 • muistipelit 
 • palapelit 

Peleissä ei kannata katsoa liikaa ikäsuositusta. Monen pelin pelaaminen onnistuu suositusikää nuoremmiltakin. 


Villikissa-pelissä etsitään pienten kuvakorttien kuvat isolta pelialustalta. 


Kynätaidot + toiminnallisia matikkatehtäviä


Osalla lapsista on esimerkillinen kynäote jo kaksivuotiaana ja värittäminen sujuu mallikkaasti. Kuitenkin moni viisivuotias kamppailee kynäotteen kanssa eivätkä kynätehtävät kiinnosta. 

Jotta kynän ja saksien käytöstä tulisi luontevampaa ja helpompaa – ja sen myötä mahdollisesti mieluisampaa, on hyvä kehittää taitoja, joita tarvitaan näissä toiminnoissa (esim. silmän ja käden yhteistyö, käsien pienten lihasten voima ja voiman säätely, koordinaatio). Näitä hienomotorisia ja visuo-motorisia taitoja opitaan muun muassa seuraavissa aktiviteeteissa, samalla harjoitellaan monia esimatemaattisia taitoja: 

Huom! Lukumäärätehtäviä on kätevä eriyttää eri taitotasoille antamalla osalle lapsista tehtäviä esim. lukualueelta 1–6 ja joillekuille 1–10. Jotkut lapset hyötyvät tehtävistä eniten, kun aloittavat lukualueesta 1–3. Onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä! 

 • ompelukuvat ja muut käsityöt 
 • suihkupullo 
  • esim. kasvien kasteleminen, pesuhuoneessa tai ulkona suihkuttaminen 
 • helmien pujottaminen lankaan tai piipunrassiin 
 • muovailuvaha
  • vapaa muovailu, välineinä voidaan käyttää mm. kaulinta, muotteja, leimasimia, pursottimia, valkosipulipuristinta
  • Tulosta muovailualustoja lukumäärien ja sarjoittamisen harjoitteluun
  • vilkaise hyväksi havaittu muovailuvaharesepti 
   • muovailuvahalla on kätevä harjoitella välivärien sekoittamista: valmistetaan vain kahta pääväriä eli punaista ja keltaista tai sinistä ja keltaista (ruokakaupassa myytävistä punaisesta ja sinisestä elintarvikeväristä ei valitettavasti saa sekoitettua violettia). Kun lapset leikkivät muovailuvahalla, he sekoittavat kahta väriä saaden aikaan niiden välivärin, ja kokemuksen kautta oppivat toiminnallisesti värioppia. 
 • pultit ja mutterit 
  • luokittelu, vertailu, järjestykseen asettaminen, sarjoittaminen, lukumäärän laskeminen ja vertailu, numero-lukumäärävastaavuus
 • palapelit 
 • nuppipeli (muovinen reikäalusta, johon muodostetaan kuvioita nuppihelmillä)
 • Hama-helmet 
  • helmiä voidaan käyttää kuten Legoja eli ei silitetä, vaan käytetään samoja helmiä uudestaan ja uudestaan
 • pipetti ja lääkeruisku (olen ostanut omalle lapselle D-vitamiinia pipetillisissä pulloissa ja vienyt niitä pipettejä olen töihin, isompikokoisia pipettejä myydään leikkitarkoituksiin) 
  • esim. lumileikeissä on mukava käyttää pipettejä ja lääkeruiskuja
 • pinsetit 
 • napittaminen 
  • Vanhemmille voi vinkata, että napitustreeniä tulee säännöllisesti, jos yöpaita on napillinen 
 • pyykkipojat, klemmarit ja kuviolävistäjät 
 • kumilenkit 
 • korttipelit, esim. Uno Junior tai Uno 
  • korttien pitäminen kädessä voi olla aluksi hankalaa, mutta sitä kannattaa harjoitella. Jotta mielenkiinto korttipelejä kohtaan ei lopahda korttien kädessä pitämisen vaikeuteen, peliä voidaan helpottaa pitämällä kortteja aluksi pöydällä. 
 • värittäminen 
  • värityskuvia lasta kiinnostavista aiheista 
 • rakentelu (Duplot, Legot, Plus-Plus-palat, Brion rakennussarjat, Geomagit...) 

Geomageilla on mukava rakentaa uunipellillä. 


Vilkaise myös 


Karkeamotoristen taitojen hallinta on hienomotoriikan pohjalla, eli kynätaitoihin vaikuttaa myös kehon isojen lihasryhmien hallinta, kuten juokseminen ja hyppääminen. Kehonhallinta, tasapaino ja koordinaatio kuuluvat karkeamotoriikkaan myös. Monipuolinen liikunta siis edesauttaa kynätaitoihin. Konkreettisesta abstraktiin 

 


Unkarilaisen matematiikanopetusmenetelmän, Varga-Neményin, mukaan matemaattisten asioiden harjoittelussa on tärkeää lähteä liikkeelle lapsen omasta kokemusmaailmasta, joka on niin kutsutun abstraktion tien ensimmäinen vaihe. Lapset itse ovat aktiivisia toimijoita ja havainnollistamisvälineitä. Mitä pienemmistä oppijoista on kyse, sitä konkreettisempaa opetuksen tulee olla. Vähitellen siirrytään abstraktimpaan matematiikan kieleen, toki konkretiaa pidetään koko ajan mukana. 

Tuntuu, että kuvat olisivat erittäin konkreettinen havainnollistamisväline matematiikan tehtäviin. Kaikkein konkreettisinta lapselle on kuitenkin lapsi itse. Opeteltaessa matemaattisia asioita on siis tärkeä toimia niin, että lapsi saa olla aktiivinen toimija ja esim. 

 • mitata omalla kehollaan 
 • laulaa ja leikkiä laululeikkejä, esim. Yksi pieni elefantti, Kolme varista, Kaksi on paatissa soutajaa, Viisi pientä ankkaa 
 • mennä riviin tai jonoon tietyn ohjeen mukaan 
 • katso myös jonotusesimerkki tämän postauksen alusta 

Toimintavälineet ovat konkretialistalla kakkosena, ja kuvat ja piirrokset vasta kolmantena. Alla olevassa kuvassa on sekä toimintavälineitä että piirroksia eli abstraktion tien toista ja kolmatta vaihetta. 

Abstrakti eli neljäs vaihe on matemaattiset merkit, kuten numerot. Numeron ja lukumäärän yhdistäminen sekä helpot yhteenlaskut, kuten 1 + 1, eivät siis olekaan sitä alkeellisinta matikkaa. Abstraktiin vaiheeseen ei tule kiirehtiä, vaan on tärkeää rakentaa vahva pohja, jotta operoiminen matematiikan abstraktilla kielellä onnistuisi tulevina vuosina. 

Ennen kuin numeromerkkejä aletaan itse kirjoittaa, niitä on hyvä harjoitella tuottamaan monipuolisesti eri välineillä ja esim. ilmaan ja kaverin selkään piirtäen. 


Matikkaa pulteilla ja muttereilla 


Tässä postauksessa listatut aktiviteetit toimintavinkkilinkkeineen ovat pitkälti abstraktion tien kakkos- ja kolmosvaihetta. Niiden lisäksi ja niitä ennen onkin hyvä suunnitella paljon aktiviteetteja, joissa liikutaan kaikista konkreettisimmassa vaiheessa. 
Nappaa kuvia talteen Pinterestiin: Veloituksettomia varhaiskasvatuksen matikkakoulutuksia

 

Varga-Neményin kurssit saivat OPH:n rahoituksen, ja syyskuussa 2024 on osallistujille veloitukseton kuuden tunnin kurssi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikasta Tampereen ja Vantaan lisäksi etänä verkossa. Suosittelen! 


Myös LUMATIKKA-koulutuksia voin suositella. Syksyllä 2024 alkaa etäopintoina veloituksettomat koulutukset. 


Pikkumatikka-koulutuksistakin minulla on hyvää sanottavaa. 


Hyviä matematiikan täydennyskoulutuskursseja on etänä suoritettavaksi monia. Lähinnä runsaudenpula tässä nykyään on. :) Pinterest 


Pinterestistä Hääräämön Viskari-taulusta löydät nopealla vilkaisulla paljon viskaritehtäviksi soveltuvia harjoituksia. Monissa tehtävissä mainitaan, että ne ovat eskarimatikkaa, mutta erityisesti tehtävien lukumääräversiot sopivat alle eskari-ikäisille. Ylöspäin eriyttävää materiaalia löytyy siis helposti samoista tehtävistä. 


maanantai 17. kesäkuuta 2024

Ompeluohjevideo: Leggingsien haarojen paikkaus
Onko sinullakin mennyt leggingsit haaroista rikki? Tällä ompeluohjevideolla näytän, miten minulla on tapana korjata kätevästi haarasaumoista ja/tai niiden vierestä puhki kuluneet housut. 

Housut voidaan vahvistaa haaroista tällä ohjeella jo ennen kuin ne ovat kuluneet puhki.
Leikkaan vanhasta vaatteesta paikat leggingseihin. Paikkojen on hyvä olla mahdollisimman saman väriset kuin housujen, niin ne eivät erotu. Aiemmin ompelin paikat nurjalle puolelle, mutta siistimmän lopputuloksen mielestäni saa ompelemalla paikat oikealle puolelle. 

Ompelen paikat housuihin ompelukoneen siksaks-ompeleella, katso tarkemmin YouTubesta: Leggingsien haarojen paikkausNäet lisää Hääräämön kuvia Pinterestistä


Hyvää kesää! 


maanantai 20. toukokuuta 2024

Kesän lukuhaaste ja muita kielellisiä tehtäviä
Kesän lukuhaasteesta väritetään kuva, jossa mainitulla tavalla on luettu kymmenen minuuttia. 


Lukuhaaste löytyy myös Hyvää kesää! -tehtävämonisteesta, joka on ladattavissa ilmaiseksi Freeedissä

Ajattelin, että olisi mukava antaa oppilaille jotain viimeisenä koulupäivänä todistuksen lisäksi. En kuitenkaan jaksa enkä viitsi askarrella isoa määrää kortteja. Niinpä tein kaksipuoleiseksi monistettavan A4-tiedoston, Hyvää kesää! -tehtävämonisteen, johon laadin kielellisiä tehtäviä vapaaehtoiseksi kesäpuuhaksi:

 • hölmöläisvitsejä kanteen 
 • kesäisten sanojen kirjaimet sekaisin -tehtävä 
 • kesäinen sanasokkelo 
 • lukuhaaste takakanteen, jonka alareunassa on mukavan kesäloman toivotus sekä tilaa opettajan (ja luokan muiden aikuisten) nimelle 

Olemme lukeneet hölmöläistarinoita viime aikoina kakkosluokassamme, kuten varmaan moni muukin kakkosluokka. Hölmöläisvitseillä onkin mukava aloittaa kesäloma.  

Tehtävämonisteen sisäaukeamalla on kesäisten sanojen kirjainten järjestämistehtävä sekä kesäinen sanasokkelo.Takakannen lukuhaasteessa lapsi värittää kuvan tai sen osan, kun on lukenut kymmenen minuutti kuvassa mainitulla tavalla. 

Näet Hääräämön kuvia myös Instagramista ja Pinterestistä.


Iloa ja rentoutta kesääsi!


maanantai 13. toukokuuta 2024

Kesäistä matikkaa: päättely, sarjoitus & yhteenlasku (eskari, 1.–3. lk)

Kesäisissä matikkatehtävissä
harjoitellaan loogista päättelyä, sarjoittamista sekä yhteenlaskua ja lukujen hajotelmia. 

Nämä matikkatehtävät on suunniteltu alkuopetusikäisille, mutta käyvät hyvin myös isommille oppilaille varsinkin, jos eivät ole aiemmin ratkoneet sudokuja, nonogrammeja ja taikaneliöitä. Taikaneliöiden yhteenlaskuissa tarvitaan kymmenylitystä, mutta muut tehtävät sopivat myös eskarilaisille varsinkin, jos esim. sudokuihin on tutustuttu aiemmin, esim. kuvasudokut

Tehtävät soveltuvat koulussa tunneilla ratkottaviksi, kuten myös kotitehtäviksi. Minulla on ollut tapana antaa oppilailleni koko kakkosluokan ajan monisteläksy torstaisin, jolloin pidän sisällä tai ulkona toiminnallisen matematiikan tunnin, jolloin emme etene kirjassa. Läksynä on ollut sudokuja, nonogrammeja ja taikaneliöitä. 

Kesäistä matikkaa -paketti käy myös lomatekemiseksi kotona tai reissussa. Jos lapsella ei ole matkapahoinvointia, näiden tehtävien ratkaiseminen on mukavaa matkustuspuuhaa. 
Taikaneliöt 
Taikaneliö on vanha kiinalainen ruudukko, jossa rivin (vaaka, pysty tai vino) lukujen summa on ruudukon yläpuolella ilmoitettu luku. 

Taikaneliöissä harjoitellaan loogista päättelyä sekä yhteenlaskua ja lukujen hajotelmia. 

Taikaneliöitä on tässä dokumentissa kahdeksan sivua, jokaisella sivulla viisi ruudukkoa. Sivuilla 1–4 on helpoimmat taikaneliöt (rivien summa 15 ja 18), s. 5 ja 6 rivien summa on enintään 27, s. 7 ja 8 rivien summa on enintään 39.

Sudokut Kesäsudokuissa ruudukot täytetään kesäisien sanojen kirjaimilla. Sudokuja on kahdeksan sivua, ja jokaisella sivulla on neljä sudokua. 

Yhden tähden sudokussa katsotaan, miltä riviltä puuttuu yksi kirjain. Kahden tähden sudokussa katsotaan, miltä riviltä ja mistä 2 x 2 -ruudusta puuttuu yksi kirjain. Kolmen tähden sudokussa päätellään puuttuvat kirjaimet tarkastelemalla useampaa riviä sekä käyttämällä yhden ja kahden tähden sudokujen ratkaisustrategioita. Sarjoitussokkelot Alexander, Petteri ja Riikka lähtevät mummolaan. Kulje sarjoitussokkelossa jokaisen reitti, niin saat selville, millä he matkustavat. 

Luka, Lionel ja Cristiano viettävät synttäreitään. Selvitä, kuinka monta vuotta he täyttävät. 

Mikä on Tupun, Hupun ja Lupun lempipuuhaa kesällä? Entä mitkä vaatteet Hannu, Kerttu ja Tuhkimo ovat hukanneet? 

Jokaisessa sarjoitussokkelossa kuljetaan kolmen henkilön reitti sokkelon läpi. Sokkelon yläpuolella on näkyvillä kunkin hahmon sarja, jota seurataan sokkelossa: AAB, ABB, AABB, ABC, ABCD. 


Nonogrammit Nonogrammi eli japanilainen ristikko tunnetaan myös nimillä hanjie sekä picross. Ristikoiden täyttäminen harjaanuttaa loogista ajattelua ja päättelykykyä. 

Numerovihjeiden avulla väritetään ruutuja. Hääräämön nonogrammit sopivat hyvin lasten ensimmäisiksi nonogrammeiksi. Näistä nonogrammeista on A4-kokoiset versiot saatavilla Freeedin verkkokaupasta. Niissä ruutujen täyttämiseen käytetään pieniä esineitä, kuten Multilink-kuutioita tai pieniä pahvikiekkoja. 


Arvonta 

Nyt on mahdollisuus voittaa Kesäistä matikkaa -paketti Hääräämön arvonnassa! Joka somekanavan (kommentti tähän postaukseen, FB-sivulle, Instaan) kommentista yksi arpa eli enimmillään kolme arpaa per henkilö. Osallistu ke 15.5.2024 klo 19.30 mennessä. 

Voitto ladattavissa Freeedin verkkokaupasta. Arvonnan voittajan nimi tulee esille Hääräämön FB-sivulle. 


maanantai 22. huhtikuuta 2024

Loogiset kokoelmat (10 kpl)

Loogiset kokoelmat innostavat matemaattiseen ajatteluun. Ruudukoihin laitetaan kuvakortteja tietyllä logiikalla. Ruudukkoa tarkastelemalla selviää, millä periaatteilla kortit asetellaan. 

Tulostettavat ruudukot voidaan laittaa muovitaskuihin. Ruudukoihin laitettavat kuvakortit on hyvä laminoida, jos niitä on tarkoitus käyttää enemmänkin.

Olen tutustunut loogisiin kokoelmiin unkarilaisen matematiikan, Varga–Neményin, kursseilla. 
Eläinaiheisessa loogisessa kokoelmassa tarkastellaan eläimen muotoa (koira vai hevonen), väriä (oranssi, harmaa, sininen vai musta) kokoa (suuri vai pieni) sekä suuntaa (oikealle vai vasemmalle). Ominaisuuksien perusteella päätellään, mihin ruutuun mikäkin kuvakortti kuuluu. 


Hymynaamakokoelmassa tarkastellaan ilmettä ja väriä:
Arvonta: Loogiset kokoelmat (10 kpl)
Osallistu Hääräämön loogisten kokoelmien (10 kpl, pdf) arvontaan ke 24.4.2024 klo 20 mennessä kommentoimalla tätä postausta (jos kommentoit anonyyminä, kirjoitathan viestiin sähköpostiosoitteesi) ja/tai Facebookissa ja/tai Instagramissa. Jokaisesta kommentista saat yhden arvan, enintään 3 arpaa/hlö. 

Voittaja saa ladata loogiset kokoelmat veloituksetta Freeedin verkkokaupasta. Voittajan nimi julkaistaan Hääräämön FB-sivulla.


maanantai 15. huhtikuuta 2024

60 mallikorttia: Mukirakennelmilla harjoitellaan visuaalista hahmottamista

 


Mukeista on moneksi! Nyt harjoitellaan visuaalista hahmottamista. Samalla saadaan hyvää treeniä myös silmän ja käden yhteistyöhön. 

Näissä kahdessa erityylisissä mukirakennelmissa käytetään välineinä kertakäyttömukeja tai vaihtoehtoisesti vessapaperirullan hylsyjä sekä värillisiä jäätelötikkuja ja vanupuikkoja. Mallikortteja on yhteensä 60 kappaletta. 

Mallikortit käyvät hyvin viskari- ja eskaritehtäviksi, ja onpa moni nuorempikin rakentanut niistä mallia katsoen.

Jäätelötikku-mukirakennelmatJäätelötikku-mukirakennelmien mallikorteista katsotaan, millainen tikkukuvio muodostetaan kuudesta värillisestä jäätelötikusta mukien päälle. 

Haastetta tehtävään saadaan laittamalla mallikortti sen verran kauas, että lapsi ei näe sitä paikaltaan. Työmuisti saa tällöin hyvää harjoitusta.

Vanupuikko-mukirakennelmatVanupuikko-mukirakennelmat saavat keskittymistä vaativan lisäelementin, kun puikkoja liikutetaan haarukalla. 

Mallikorteissa on neljän, kuuden ja kahdeksan vanupuikon versiot:
maanantai 8. huhtikuuta 2024

Saanko kertoa sinulle vitsin? 80 vitsikorttia (pdf)
Saanko kertoa sinulle vitsin? -materiaali sisältää 80 lapsille sopivaa vitsiä: 10 sivua, 8 vitsiä/sivu. Viisi ensimmäistä sivua, joilla on lyhyimmät vitsit, ovat lisäksi omana tiedostonaan tavutettuina. 


Löydät nämä vitsikortit (pdf) Freeedin verkkokaupasta
Vitsikorttien käyttöideoita 

Tulosta 6 vitsisivua erivärisille (sininen, punainen, keltainen, violetti, oranssi, vihreä) papereille tai piirrä mainituilla väreillä viiva vitsikortin päähän, myös kääntöpuolelle. Leikkaa vitsit irti toisistaan ja laita väritaskustoon (alla olevassa kuvassa Tiinan toiminnallisten Lilliputti-taskusto). Jos oppilaat eivät tarvitse suurikokoista tekstiä, voit tulostaa vitsejä 2 sivua A4-arkille. Tällöin vitsit eivät jää yhtä paljon taskusta ulos kuin kuvassa. Oppilas heittää värinoppaa ja käy hakemassa nopan osoittaman värisestä taskusta vitsin.
Vitsit voidaan myös tulostaa kaikki saman väriselle paperille ja laittaa rasiaan, josta oppilaat ottavat summassa yhden. Tavutetut vitsit voit halutessasi tulostaa eriväriselle paperille (myös väritaskustoon).
Oppilas lukee vitsin esimerkiksi omalla paikallaan kolme kertaa. Sitten hän kysyy luokkakaveriltaan, saako kertoa hänelle vitsin. Tässä harjoituksessa kaikki vastaavat myöntävästi. Oppilailta, jotka ovat parhaillaan lukemassa/kertomassa tai kuuntelemassa vitsiä, ei kysytä. Seuraavan vitsin oppilas lukee/kertoo eri henkilölle. Voidaan myös sopia alue, johon tullaan lukemaan luokkakaverille, niin harjoitteluvaiheessa olevien lukeminen ei keskeydy. Tämä työskentelytapa voi vaatia jonkun kerran, että alkaa sujua luontevasti. Sain idea tähän lukemistapaan Tiinan toiminnallisten Tavuista tarinoihin -koulutuksesta

Ulkona voidaan tehdä sama harjoitus. Voit halutessasi laminoida niitä vitsisivuja, joita et ole käyttänyt sisällä, ja laittaa ne rasiaan. Värikoodausta voidaan toki käyttää ulkonakin. 

Viisi ensimmäistä vitsisivua ovat lisäksi omana tiedostonaan tavutettuina:

maanantai 18. maaliskuuta 2024

Luetun ymmärtäminen: Ihminen (ympäristöoppi ja äidinkieli)
Nämä ulkoluokkatoimintaan suunnitellut luetun ymmärtämisen tekstit ihmisen biologiasta sopivat hyvin myös sisäkäyttöön. Jokaisen sivun alareunassa on kaksi kysymystä sivun aiheesta. Tekstit on tehty kakkosluokan käyttöön, mutta niitä voidaan hyödyntää toki muillakin luokka-asteilla. 

Tekstejä on kahdeksan: 

 • luut (2 tekstiä)
 • lihakset 
 • ruuansulatus
 • hengitys 
 • verenkierto 
 • aivot 
 • aistit 

Lisäksi jokaisesta aiheesta on sanatason lukijoille sanalista, jonka alapuolella on lyhyt virke.


Tämä luetun ymmärtämisen paketti, aiheena ihminen, on myynnissä Freeedin verkkokaupassa
Tulostin hiljattain käsittelemistämme aiheista tekstejä, ensimmäisellä kerralla kolme ensimmäistä tekstiä (kuva yllä). Monistin tekstejä sen verran, että niitä oli kaksi enemmän kuin oppilaspareja.

Teippasin tekstit kulmistaan kiinni muovitarjottimiin, jolloin niitä on kätevä käyttää ulkona. Vaihtoehtoisesti tekstit voidaan laittaa muovitaskuun. 
Esimerkiksi näin voit käyttää näitä luetun ymmärtämisen tekstejä ulkoluokassa:

Oppilaat lukevat pareittain koulun pihaan usean metrin päähän toisistaan maahan laitetut tekstit. Jokainen pari lukee kolme eri tekstiä (tai kuinka monta eri tekstiä on monistettu). Luettuaan yhden tarjottimen tekstin oppilaat keskustelevat tekstin kysymyksistä. 

Sananselitys tekstien aiheista on mukavaa odottelupuuhaa, kun osa oppilaista on lukenut tekstit. Maitopurkista leikatuille korteille kirjoitetaan etukäteen sanoja, kuten hauislihas, pääkallo ja keuhkot (kun luettavat tekstit ovat nro 1–3). Oppilaat selittävät sanoja pareittain. 

Tunnin lopuksi käydään kysymykset läpi yhdessä. 


Erilaiset hippaleikit toimivat lämmittelynä ja välipalatekemisenä hyvin.
Jos tekstejä käytetään sisätiloissa, tekstit voidaan halutessa pienentää tulostamalla kaksi sivua yhdelle A4-arkille. 

Voit leikata kysymykset pois tekstien alta, jos ette tarvitse kysymyksiä.  

Ympäristöopin kokeeseen voidaan kerrata tämän luetun ymmärtämisen materiaalin avulla. 
Nappaa kuva talteen Pinterestiin: Vilkaise Hääräämön kuvia myös Instagramista